Aktuelt           Sitemap    
Hjem     Historikk     Salg og Logistikk     Produkter     Råstoff     Prosessen     Anlegget     Energi     Kontakt

Egenkontroll

- inkludert risikoanalyse HACCP

I henhold til foreskrift om fiskemel og fiskeolje m.v. fastsatt 26. mars 1999 har Vedde AS utarbeidet og innført et egenkontrollsystem, som er gjennomgått og godkjent av Mattilsynet.  Vi har godkjenningsnummer M-43.
 
 
I tillegg så har vi følgende håndbøker:
 
Kvalitetshåndboken:  Gir en beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Vedde AS, og er i tillegg den overordnede dokumentasjon av bedriftens internkontrollsystem.
 
HMS håndboken: Gir en beskrivelse av den interne HMS organiseringen, HMS policy, opplæring,instrukser, avvikshåndtering etc.
 
Prosesshåndboken:  Dens prosedyrer og planer skal sikre at alle vesentlige avvik som oppdages blir behandlet på en forsvarlig måte.  Den skal hindre utilsiktet bruk av produkter med avvik, søke årsakene til avvik og iverksette tiltak for å hindre gjentakelse.
SøkSØK:
   


AKTUELT:

Norske Koppernæs og danske TripleNine danner nordens største fiskemelselskap

Les mer  Les mer

Vedde inn i oljealderen

Satser på produksjon av fiskeolje for mennesker
Les mer  Les mer

Nytt skipingsanlegg på Vedde

I uke 7, 2008, kunne vi endelig ta i bruk vårt nye utskipingsanlegg for fiskemel. Båten Freitind lastet 1000 tonn fiskemel og satte kursen nordover til Biomar på Myre.
Les mer  Les mer



Vedde AS 6030 Langevåg Tlf. +47 70 19 99 50   Fax. +47 70 19 99 60 Koppernæs Gruppen