Aktuelt           Sitemap    
Hjem     Historikk     Salg og Logistikk     Produkter     Råstoff     Prosessen     Anlegget     Energi     Kontakt

Prosessbeskrivelse

Første trinn i produksjonsprosessen er koking. Hensikten med kokingen er å frigjøre fettet i fisken og forhindre bakteriologiske problemer videre i prosessen. Kokingen er også viktig for å oppnå optimal kvalitet og kapasitet videre i produksjonen.
Andre trinn i prosessen er å sile av meste mulig av den frie væsken (vann og fett) før resten av fisken ledes inn i en presse for å presse ut mest mulig av restvæsken. Fiskeråstoffet er derved skilt i to separate fraksjoner. En væskedel og en tørrstoffdel. Væskedelen kalles pressvæske, og tørrstoffdelen kalles presskake. Målet er å oppnå en presskake med lavest mulig innhold av væske, og en pressvæske med lavest mulig innhold av tørrstoff. Presskaken transporteres videre til tørking..
 
Tredje trinn i prosessen er separering med dekanter. Pressvæsken pumpes til en dekanter (sentrifuge) som har til oppgave å skille ut mest mulig av tørrstoffet som fortsatt finnes i pressvæsken.Tørrstoffet som skilles ut kalles grakse og blandes med presskaken. Den gjenværende væsken fra dekanteren kalles dekantervæske. Den inneholder fortsatt fett og fint tørrstoff (slam).
 

Fjerde trinn i prosessen er separering med separator. Dekantervæsken pumpes til en separator (sentrifuge) som har som oppgave å skille ut fettet fra væsken. Fettet går videre til rensing i egne oljeseparatorer og deretter til oljelager og lagres som ferdig fiskolje.
Restvæsken etter separering inneholder fortsatt ca. 8% fint tørrstoff (slam). Denne væsken kaller vi limvann.      

Femte trinn i prosessen er inndamping. Limvannet blir pumpet til en inndamper. Her blir mest mulig av vannet fjernet.
 
Etter inndampingen sitter vi igjen med en væske med mellom 20 og 35% tørrstoff. Denne væsken kaller vi konsentrat. Konsentratet pumpes videre til tørking.
Sjette trinn i prosessen er tørking. Tørkens oppgave er å fjerne vann fra fast stoff.  Tørkegodset består av presskake fra pressen, grakse fra dekanterne og limvannskonsentrat  fra inndamperne.  På Vedde har vi en to tinns tørkeprosess.  Tre damptørker sørger for å få vannprosenten ned i 35-40% før melet går videre til LT (lavtemperaturtørken) der skånsom tørking, for bevare den biologiske fordøyeligheten i melet, sørger for å få vanninnholdet i tørrstoffblandingen ned til ca. 8 %.

Syvende og siste trinn i prosessen er kjøling og mølling. Tørrstoffet er nå blitt til fiskemel. Melet transporteres til en kjøler hvor luft med utetemperatur benyttes for å kjøle det ned til ca. 25°C. Deretter mølles melet til ønsket finhet og transporteres til ferdigvarelageret hvor det lagres i bulk, 25/40 kg papirsekk eller 1000 kg big bags.
 
             

SøkSØK:
   


AKTUELT:

Norske Koppernæs og danske TripleNine danner nordens største fiskemelselskap

Les mer  Les mer

Vedde inn i oljealderen

Satser på produksjon av fiskeolje for mennesker
Les mer  Les mer

Nytt skipingsanlegg på Vedde

I uke 7, 2008, kunne vi endelig ta i bruk vårt nye utskipingsanlegg for fiskemel. Båten Freitind lastet 1000 tonn fiskemel og satte kursen nordover til Biomar på Myre.
Les mer  Les merVedde AS 6030 Langevåg Tlf. +47 70 19 99 50   Fax. +47 70 19 99 60 Koppernæs Gruppen