Aktuelt           Sitemap    
Hjem     Historikk     Salg og Logistikk     Produkter     Råstoff     Prosessen     Anlegget     Energi     Kontakt

ISPS - Havnesikring

Det ble fra 1. Juli 2004 krav til at havneterminaler med internasjonal trafikk samt passasjerskip, lasteskip over 500 brt og mobile offshore borerigger skal følge ISPS-koden og at de skal ha en godkjent sikkerhetsplan.

Hovedhensikten med ISPS-koden er å øke maritim ”safety and security”.
 
Vedde er av Kystverket godkjent som ISPS havn.
 
 
De som er ansvarlige for lastingen av båten vil være identifisert med ID-kort, og forøvrig bære arbeidsuniform eller gule vester.
 
Spørsmål rettes til:  PFSO: 70193294/90504269 eller Ass. PFSO: 91544663
 

 
 
 
 
Før båtanløp:
 
Før båten anløper Vedde skal alle porter og dører låses og visuell kontroll være gjennomført på kaianlegg, melhus- og siloanlegg.  Sikkerhetsutstyr skal inspiseres og sjekkes.
 
Mens båten ligger ved kai.
Mannskapet kan oppholde seg på kaia, men kan ikke forlate havneområdet uten at dette er klarert med oss på forhånd.  Navnelister skal da overleveres kontoret på melhuset.  Når mannskapet kommer tilbake skal disse kontrolleres mot navnelister før de får gå inn igjen på havneområdet.
Dersom båten skal ta imot varer og utstyr, nytt mannskap etc. så slippes ikke disse inn på havna før skipets sikkerhetssjef er kontaktet og godkjent dette.
 
Alle hendelser (varemottak, mannskap som forlater havna etc) skal loggføres.
 
 
 
 
 
SøkSØK:
   


AKTUELT:

Norske Koppernæs og danske TripleNine danner nordens største fiskemelselskap

Les mer  Les mer

Vedde inn i oljealderen

Satser på produksjon av fiskeolje for mennesker
Les mer  Les mer

Nytt skipingsanlegg på Vedde

I uke 7, 2008, kunne vi endelig ta i bruk vårt nye utskipingsanlegg for fiskemel. Båten Freitind lastet 1000 tonn fiskemel og satte kursen nordover til Biomar på Myre.
Les mer  Les merVedde AS 6030 Langevåg Tlf. +47 70 19 99 50   Fax. +47 70 19 99 60 Koppernæs Gruppen