Aktuelt           Sitemap    
Hjem     Historikk     Salg og Logistikk     Produkter     Råstoff     Prosessen     Anlegget     Energi     Kontakt

Mer info

Kolmule
Lat.: micromesistius poutassou
 
En slank torskefisk. Utbredt langs den europeiske Atlanterhavskysten og i Middelhavet, men er også vanlig langs norskekysten.  Forekommer i stim på 50 - 200 meter dybde.  Kan bli opptil 50 cm. lang og ca. 0,5 kg.  Gyter i perioden januar - mai i åpen sjø. Kolmule er viktig føde for større fisk.  
 
 
 
 
Øyepål
Lat.: trisopterus esmarki
Liten torskefisk som kan gjenkjennes ved store øyne, underbitt og en liten skjeggtråd.
Blir sjelden over 3 år. Totallengden kan bli opptil 24 lang, men bli sjelden over 20 cm. Mest utbredt fra Englands sørkyst til Island, Finnmark og de dypere deler av Skagerrak og Kattegatt. Ved Norges sør og vestkyst er den vanlig på bløt bunn fra 100 til 300 meter.  Øyepål fanges ofte under trålfisket etter dypvannsreker. 
 
 
 

 
Tobis
Lat.: ammodytes tobianus
Slank og liten stimfisk. Blir sjelden mer enn 10 år gammel, gjennomsnittslengde på 24 cm.  Tobisen vokser opp i den sørøstlige delen av Nordsjøen og i Tyskebukta. Er mindre vanlig øst for Nordkapp. I 1997 ble det tatt rekordmengder med tobis av norske fiskere. Aldri før har det vært landet så mye tobis av norske fiskere som i 1997 og 1998. 350.000 tonn tobis ble det totalt.
 
 
 

 
Lodde
Lat.: Mallottus villosus
Størrelse: 12 - 20 cm lang.
Fiskes av alle flåtetyper.
Er en sterkt varierende bestand.
Lodden blir sjelden mer enn 20 cm. lang og eldre enn 5 år.  Denne fisken beiter fra Svalbard og østover i Barentshavet. Lodde er en laksefisk som kan forekomme i store mengder. Hannen har en stripe av skjell langs sidene med små hårlignende forlengelser. Den kalles faks-lodde, mens hunnen som mangler denne stripen kalles sil-lodde. Dette er artisk fisk som mesteparten av året streifer omkring i Nordishavet, der den lever av småkreps. Om vinteren og våren søker den i store mengder inn mot Finnmark og Murmanskkysten for å gyte.
 
 

 
Sild
Lat.: clupea harengus
Sesong:
Vintersild: 2-6 stk./kg. :Januar - Mars
Feitsild: 3-6 stk/kg. :Juli - Desember
Fjordsild: 3-20 stk/kg.: August - April
Nordsjøsild: 3-7 stk/kg.:Januar - Mars Matjes-sild : Mai - Juni 
 
 
 
 
Silden er den fisken som gjennom tidende har hatt størst betydning for Norge, - i alle fall økonomisk. De første fiskeriene etter sild vet vi startet for over 1000 år siden, men trolig er dette fisket ennå eldre. Fra 1200 tallet og helt fram til i dag har Norge og Danmark forsynt resten av Europa med sild. Saltet og røkt sild ble eksportert, og er siden blitt en betydelig eksportvare for Norge. Det er derfor vanlig å si at silden er havets manna til land i Skandinavia. Du har sikkert hørt uttrykket silda - havets sølv. Det kommer at sildens økonomiske betydning og sildens blankskinnende utsende.
Sild fiskes av alle flåtetyper. Silden deles opp i stammer avhengig av hvor og når den gyter, størrelsen, veksten og uti fra vandringsmønsteret. Silden beveger seg alltid i stim - store sildestimer er lett å få øye på når den beveger seg i vannet. Bestanden av Norsk vårgytende sild (NVG) sild er økende, mens det har vært noe press på bestanden i Nordsjøen. Til sildeslekten hører våre vanlige sildearter som finnes helt opp mot arktiske områder, og som små enkeltbestander i den østlige delen av Barentshavet.
 
Fra gammelt av trodde man at silda i Nord-Atlanteren tilhørte en og samme bestand, og at den foretok lange vandringer fra Island i nord til den engelske kanal og Irland i syd. Men mot slutten av forrige århundre ble det slått fast at silden i de forskjellige havområdene er ulike med hensyn til vekst, gytetid og gyteområder. Derfor ble silden delt opp i stammer, utfra gyteområder. De to største skillene går mellom sild i Nordøst Atlanteren og sild i Nordsjøen.
SøkSØK:
   


AKTUELT:

Norske Koppernæs og danske TripleNine danner nordens største fiskemelselskap

Les mer  Les mer

Vedde inn i oljealderen

Satser på produksjon av fiskeolje for mennesker
Les mer  Les mer

Nytt skipingsanlegg på Vedde

I uke 7, 2008, kunne vi endelig ta i bruk vårt nye utskipingsanlegg for fiskemel. Båten Freitind lastet 1000 tonn fiskemel og satte kursen nordover til Biomar på Myre.
Les mer  Les merVedde AS 6030 Langevåg Tlf. +47 70 19 99 50   Fax. +47 70 19 99 60 Koppernæs Gruppen